Kto Może Korzystać z Usług Lombardu

Kto Może Korzystać z Usług Lombardu?

lombard wymagane dokumenty

Zastanawiasz się jakie warunki spełnić aby móc skorzystać z usług firm takich jak lombardy? Czy sam dokument tożsamości wystarczy jednak czy poza dokumentem potrzebne będą dodatkowe zaświadczenia? W tym wpisie szczegółowo opiszemy i wyjaśnimy obowiązujące u nas warunki pozwalające na skorzystanie z pełnego zakresu oferowanych przez nas usług.

Spiesząc z odpowiedzią na powyższe pytania wyjaśniamy że korzystanie z naszych usług nie wymaga żadnych dodatkowych zaświadczeń takich jak BIK, zaświadczenia o niekaralności ani żadnych innych. Aby skorzystać z pełnego zakresu naszych usług ograniczyliśmy formalności do zupełnego minimum a sporządzane w naszym oddziale Lombard Kraków Kalwaryjska 18 umowy kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu zajmują maksymalnie kilka minut.

Warunkami tego kto może skorzystać z usług lombardu są następujące:

– Ukończenie 18 roku życia. Umowy sporządzamy jedynie z osobami które ukończyły 18 rok życia. Umowy w naszych oddziałach sporządzamy TYLKO po okazaniu dokumentu tożsamości (dokument oczywiście musi być ważny, nie bierzemy pod uwagę dokumentów przeterminowanych oraz zniszczonych lub w jakimś stopniu nieczytelnych). Brak dokumentu tożsamości wyklucza ewentualność zawarcia umowy z Klientem przez nasz lombard.

– Jeśli mówimy o dokumencie tożsamości który jest gwarantem sporządzenia umowy w naszym lombardzie obowiązują nas jedynie dokumenty zawierające zdjęcie, aktualną listę przedstawiamy poniżej. Dokumenty muszą mieć aktualny termin, przeterminowane nie będą uwzględnione. Dokumenty muszą być w pełni czytelne, jakkolwiek zniszczonych lub w jakimś stopniu nieczytelnych nie bierzemy pod uwagę.

Dokumenty które pozwolą nam wykonać czynności związane z zawarciem umowy są to następujące dokumenty tożsamości:

– Dowód Osobisty

– Prawo Jazdy

– Paszport

– Karta Pobytu RP

– Książeczka Wojskowa

– Oferowany towar będący przedmiotem sporządzanej umowy kupna-sprzedaży definitywnie musi być własnością Sprzedającego. Mając już za sobą sprawę dokumentu który zaakceptowaliśmy przechodzimy do warunków jakie musi spełnić przedmiot zawieranej umowy lombardowej. Bycie właścicielem przedstawianego przedmiotu to bezwzględny zapis który stanowi podstawę naszej działalności i nie podlega on w żadnych stopniu odstępstwom. Paragraf zawierający klauzulę własności jest także zawarty w paragrafie przygotowanej przez naszego pracownika umowy. Nie zajmujemy się obrotem przedmiotów pochodzących z przestępstw ani żadnych przedmiotów z niepewną czy podejrzaną przeszłością.

– Przedmioty które przyjmujemy w naszym lombardzie stanowią towary które nie wymagają specjalistycznych pozwoleń czy koncesji a także otrzymały status „dopuszczone od obrotu”

* Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczeni opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych.

Jeśli wszystkie z wymienionych w artykule aspektów zostały spełnione serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług w jednym z naszym oddziałów Lombard Kalwaryjska mieszczącego się w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 18. Nasi pracownicy to młody i dynamiczny zespół z wieloletnim doświadczeniem stawiający sobie za priorytet Twoje zadowolenie. Gwarantujemy zadowolenie z oferowanych kwot odkupu Twojego sprzętu a w przypadku preferowanego odkupu sprzętu dodatkowo najniższe stawki opłat.

Zapraszamy