Czy przedmiot oddany do lombardu trzeba odebrać

Czy przedmiot oddany do lombardu trzeba odebrać?

czy przedmiot z lombardu trzeba odebrać

Współpraca z lombardem polega najczęściej na zostawianiu swoich przedmiotów do sprzedaży z prawem odkupu. Czasem przynoszone przedmioty są jedynie popularnym zbieraczem kurzu, a czasem posiadają dodatkową wartość sentymentalną. Oddanie danej rzeczy do lombardu w niektórych sytuacjach kryzysowych to jedyna możliwość na podreperowanie swojego budżetu. Dla lombardu pozostawiony towar to również zabezpieczenie, gdy nie uda się uzbierać środków na spłatę udzielonej kwoty.

Umowa pożyczki lombardowej, co warto wiedzieć?

Pożyczka lombardowa jest zupełnie innym rodzajem kredytowania niż te, które można uzyskać w instytucjach finansowych. Przede wszystkim przedmioty to głównie ruchomości. W momencie spłaty otrzymanej kwoty następuje odzyskanie przedmiotu. Czas trwania takiej umowy jest raczej krótki, od 14-u dni, do miesiąca. W przypadku cenniejszych zastawów, takich jak samochód, okres spłaty może być dłuższy i wynosić nawet kilka miesięcy.

Wysokość udzielanej kwoty zależy od wartości przedmiotu, a właściwe od dokonanej wyceny. Przynosząc do lombardu przedmiot mający stanowić przedmiot umowy, pracownik dokonuje oględzin oraz jego wyceny. Ustalona kwota mieści się w zakresie 40-80% ustalonej wartości rynkowej przedmiotu. Kiedy klient dokona spłaty pożyczki, ma możliwość odzyskania zastawionego przedmiotu.

Co powinna zawierać umowa lombardowa?

Zasady zawierania umów lombardowych są regulowane przepisami prawa. Każdy tego typu umowa musi łączyć się z zawarciem umowy między lombardem a klientem. Dzięki temu klient nabywa podstawę do odzyskania przedmiotu, natomiast lombard uzyskuje możliwość przejęcia przedmiotu w razie jej niespłacenia. Prawidłowo zawarta umowa musi być opatrzona takimi informacjami jak:

– dane osobowe klienta,

– forma zastawu wraz z opisem przedmiotu,

– wartość przedmiotu oraz kwotę ewentualnego wykupienia

– termin oraz forma spłaty

– dokładną kwotę dodatkowych opłat.

Żeby umowa posiadała moc prawną, musi być podpisana przez obie strony. Jeden egzemplarz zostaje w lombardzie, a drugi trafia do klienta.

Czy trzeba koniecznie wykupić przedmiot?

Podstawą wypłaty pieniędzy przez lombard jest pozostawienie przedmiotu. Fakt ten powoduje, że wbrew obiegowym opiniom, zdobycie pieniędzy w lombardzie jest dość bezpieczną formą zadłużenia. Zostawienie wartościowej rzeczy potrafi zdyscyplinować do spłaty należności w terminie. Co jednak dzieje się z przedmiotem, kiedy kwota nie zostaje spłacona? Otóż zgodnie z umową lombardową, przedmiot przechodzi na własność lombardu. Następnie dokonuje się jego automatyczna odsprzedaż.

Umowa lombardowa przewiduje możliwość odbioru przedmiotu, ale nie jest to równoznaczne z koniecznością. Kiedy ostatecznie klient nie ma środków na spłatę, nie musi dokonywać wykupu. Lombard, przejmując przedmiot, ma możliwość wystawienia go na sprzedaż po wyższej cenie . W taki sposób udzielona przez lombard kwota zostaje spłacona, a klient pozbywa się długu. Zawsze istnieje jednak możliwość odzyskania swojego przedmiotu, nawet po spóźnieniu które w lombard kraków kalwaryjska 18 wynosi aż 14 dni lub więcej w przypadku stałych klientów firmy.