Licytacje

  OGŁOSZENIE O AUKCJI PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA LOMBARDOWEGO:

  1.PRZEDMIOT: monitor DELL S2721DFGA

    W okresie od dnia 01.06.2024 od godz 13:00 do dnia 07.06.2024 do godz. 13:00 na stronie internetowej: allegro.pl odbędzie się pierwsza aukcja elektroniczna przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w postaci monitora DELL model S2721DFGA

    Cena wywoławcza wynosi 550 zł.

    Przedmiot aukcji można oglądać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18 sp z .o.o. przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków

    PODSTAWOWE WARUNKI AUKCJI:

    1. Aukcja skierowana jest do nieograniczonego kręgu podmiotów.
    2. Warunkiem możliwości zgłaszania ofert w toku aukcji jest założenie bezpłatnego konta w portalu internetowym Allegro.pl pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia
    3. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.
    4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać uczestnika aukcji, w przypadku gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
    5. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą zakończenia aukcji, z tym z uczestników aukcji, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę za przedmiot zabezpieczenia lombardowego.
    6. Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego jest uiszczana na rachunek bankowy firmy lub gotówką w siedzibie Lombard K18 zp z o.o.

    Szczegółowe informacje co do warunków aukcji można uzyskać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18.pl przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej allegro.pl lub telefonicznie pod numerem 12 307 14 82.

    Aktualne licytacje znajdziecie Państwo również pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia

    2.PRZEDMIOT: monitor DELL S2721DFGA

    W okresie od dnia 01.06.2024 od godz 13:00 do dnia 07.06.2024 do godz. 13:00 na stronie internetowej: allegro.pl odbędzie się pierwsza aukcja elektroniczna przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w postaci monitora DELL model S2721DFGA

    Cena wywoławcza wynosi 550 zł.

    Przedmiot aukcji można oglądać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18 sp z .o.o. przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków

    PODSTAWOWE WARUNKI AUKCJI:

    1. Aukcja skierowana jest do nieograniczonego kręgu podmiotów.
    2. Warunkiem możliwości zgłaszania ofert w toku aukcji jest założenie bezpłatnego konta w portalu internetowym Allegro.pl pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia
    3. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.
    4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać uczestnika aukcji, w przypadku gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
    5. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą zakończenia aukcji, z tym z uczestników aukcji, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę za przedmiot zabezpieczenia lombardowego.
    6. Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego jest uiszczana na rachunek bankowy firmy lub gotówką w siedzibie Lombard K18 zp z o.o.

    Szczegółowe informacje co do warunków aukcji można uzyskać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18.pl przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej allegro.pl lub telefonicznie pod numerem 12 307 14 82.

    Aktualne licytacje znajdziecie Państwo również pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia

    3.PRZEDMIOT: ZESTAW BIŻUTERII ZŁOTEJ 2x PIERŚCIONEK pr 585 waga 3.53g+ 1x KOLCZYK pr 333 waga 1,17g

    w okresie od dnia 01.06.2024 od godz 14:00 do dnia 05.06.202 r. godz. 14:00 na stronie internetowej: allegro.pl odbędzie się pierwsza aukcja elektroniczna przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w postaci ZESTAWU BIŻUTERII ZŁOTEJ 2x PIERŚCIONKI próba 585 waga łączna 3.53g+ 1x KOLCZYK 333 waga 1,17g

    Cena wywoławcza wynosi 660 zł.

    Przedmiot aukcji można oglądać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18 sp z .o.o. przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków

    PODSTAWOWE WARUNKI AUKCJI:

    1. Aukcja skierowana jest do nieograniczonego kręgu podmiotów.
    2. Warunkiem możliwości zgłaszania ofert w toku aukcji jest założenie bezpłatnego konta w portalu internetowym Allegro.pl pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia
    3. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.
    4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać uczestnika aukcji, w przypadku gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
    5. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą zakończenia aukcji, z tym z uczestników aukcji, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę za przedmiot zabezpieczenia lombardowego.
    6. Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego jest uiszczana na rachunek bankowy firmy lub gotówką w siedzibie Lombard K18 zp z o.o.

    Szczegółowe informacje co do warunków aukcji można uzyskać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18.pl przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej allegro.pl lub telefonicznie pod numerem 12 307 14 82.

    Aktualne licytacje znajdziecie Państwo również pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia

    4.PRZEDMIOT: OBRĄCZKA ZŁOTA pr 585 waga 4.42g

    w okresie od dnia 03.06.2024 od godz 16:00 do dnia 07.06.202 r. godz. 16:00 na stronie internetowej: allegro.pl odbędzie się pierwsza aukcja elektroniczna przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w postaci OBRĄCZKA ZŁOTA pr 585 waga 4.42g

    Cena wywoławcza wynosi 820 zł.

    Przedmiot aukcji można oglądać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18 sp z .o.o. przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków

    PODSTAWOWE WARUNKI AUKCJI:

    1. Aukcja skierowana jest do nieograniczonego kręgu podmiotów.
    2. Warunkiem możliwości zgłaszania ofert w toku aukcji jest założenie bezpłatnego konta w portalu internetowym Allegro.pl pod adresem: https://www.allegro.pl
    3. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.
    4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać uczestnika aukcji, w przypadku gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
    5. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą zakończenia aukcji, z tym z uczestników aukcji, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę za przedmiot zabezpieczenia lombardowego.
    6. Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego jest uiszczana na rachunek bankowy firmy lub gotówką w siedzibie Lombard K18 zp z o.o.

    Szczegółowe informacje co do warunków aukcji można uzyskać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18.pl przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej allegro.pl lub telefonicznie pod numerem 12 307 14 82.

    5. PRZEDMIOT: laptop MACBOOK model A2337

      W okresie od dnia 05.06.2024 od godz 18:00 do dnia 10.06.2024 do godz. 18:00 na stronie internetowej: allegro.pl odbędzie się pierwsza aukcja elektroniczna przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w postaci laptopa MACBOOK model A2337

      Cena wywoławcza wynosi 2750 zł.

      Przedmiot aukcji można oglądać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18 sp z .o.o. przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków

      PODSTAWOWE WARUNKI AUKCJI:

      1. Aukcja skierowana jest do nieograniczonego kręgu podmiotów.
      2. Warunkiem możliwości zgłaszania ofert w toku aukcji jest założenie bezpłatnego konta w portalu internetowym Allegro.pl pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia
      3. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.
      4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać uczestnika aukcji, w przypadku gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
      5. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą zakończenia aukcji, z tym z uczestników aukcji, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę za przedmiot zabezpieczenia lombardowego.
      6. Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego jest uiszczana na rachunek bankowy firmy lub gotówką w siedzibie Lombard K18 zp z o.o.

      Szczegółowe informacje co do warunków aukcji można uzyskać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18.pl przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej allegro.pl lub telefonicznie pod numerem 12 307 14 82.

      Aktualne licytacje znajdziecie Państwo również pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia